Přejeme krásný advent! Klikněte si pro dáreček!

advent


Mimořádná opatření školy:

24. listopadu 2020
Informace k provozu škol a školských zařízení od 30. listopadu 2020 podle usnesení Vlády ČR.

  • prezenční výuka 1. stupně dle upraveného rozvrhu
  • střídavá výuka 6. – 8. ročníku
  • prezenční výuka všech 9. ročníku
  • školní družina homogenních skupin pro prezenčně vzdělávané žáky
  • školní klub mimo provoz
  • stravování prezenčně i distnančně vzdělávaných žáků dle stanoeného rozpisu
  • pravidlo "3R"

.. plné znění změn


20. října 2020
Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 - nová verze.


14. října 2020
Hejtman Královéhradeckého kraje určil dne 13. 10. 2020 Základní školu Schulzovy sady školou, která bude po dobu nouzového stavu vykonávat nezbytnou péči o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, zdravotních služeb, ozbrojených sil, sociálních služeb atd.

.. více informací


Školní klub

Podzimní fotosoutěž


Ocenění společnosti Scio

Nejlepší řešitelé SCIO testování 2019/20:
9. ročník: ČEJ - Anna Sedláčková, Eliška Němečková;
MAT - Eduard Beneš


Články z novin


Školní rok 2020 - 2021

..zobrazit všechny články z novin

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady